Fordalen.no

Ny nettside under oppbygging ...

INFORMASJONEN PÅ SIDEN ER UTDATERT.

 

BjørkFordalen

Fordalen er en sidedal til Gauldalen. Elva Fora har sitt utspring ved foten av Forolhogna (1332 m.o.h.) i Forolhogna nasjonalpark. Elva tar først en tur innom Holtålen kommune. Den renner så videre inn i Nekjådal statsalmenning i Midtre Gauldal. Etter hvert kommer elva inn på privat grunn, i ( det vi til daglig kaller) Fordalen. Fora munner ut i Gaula ved Forsethmoen, midtveis mellom Trondheim og Røros. For å komme inn i Fordalen tar man av fra RV 30 der veien krysser Gaula, ca 25 km. fra Støren. I Fordalen er det muligheter for fiske, jakt og friluftsliv. Flere grunneierlag er representert i dalen. Innerst i dalen er det seterdrift.

Fordalen Østre Utmarkslag (FØU) har sitt område på østsida av Fora, helt fra Forosen og opp til Nekjådal statsalmenning. Tilsammen ca 40 000 daa.

 

 

 

Kontaktperson for utmarkslaget (østre): Arnt Egil Aune mob. 91396969.

 

 

FORDALSVEIEN har fått egen fane på sidene våre. Se også fordalsvegen på Facebook. Utmarkslaget og flere aktører har samarbeid med Fordalsveien om bua på Vollen hvor en betaler veiavgift m.m.

Det er nå innstallert betalingsterminal i bua, ka også bruke vipps.

Her kan det betales vegavgift, fiskekort, parkering m m

 Les mer om den under fane "Fordalsveien"

IMG_0020

Leie hytte om sommeren? Se våre buer under fanen "Leie av hytte"

 

På vestsida av Fora er det Fordalen Vestre Utmarkslag som administrerer området.

Leder  for utmarkslaget (vestre): Hans Martin Hegseth mob. 99770408.

Per Ingulf Høen, mob 91830694 kan også kontaktes

Velkommen til Fordalen !

Myr