Jakt

 Jakt i Fordalen Østre Utmarkslag

Kart

Kart over Fordalen Østre Utmarkslag.pdf

Området er oppdelt i 4 felt. (Felt 3 og 4 er de som er mest egnet til rype.)

Leie av overnatting finnes i tilknytning til feltene.

 

Felt I: Hare og skogsfuglterreng. Området ligger på Herjåas østside, i Skavlia ikke langt fra Gaula.

Felt II: Skogsfuglterreng, hare og rype. Feltet går fra Volla/Nyvolllen/Tovåsen langs vannskille fram til Morset

Felt III: Rype og skogsfuglterreng Området strekker seg fra Nyvollen og innover til Lerbekken,
            opp ca til vannskillet. Rundt 10 000 daa.

Felt IV: Rype og skogsfuglterreng Areal: ca. 15 400 daa. Skogmark ved veien, så fjellterreng. Feltet
            er mellom Lerbekken, Statsalmenningen og opp til vannskillet.

Salg av jakt administreres av Steinar Løvrød mob. 908 86 549

 

Rypejakt

Felt 3 og 4 selges eksklusivt 10. til og med 23. september 2022. Elgjakt i perioden 24. oktober til 1. oktober. Disse periodene er nå solgt.
Dagskort selges fra og med 2. oktober 2022. Ta kontakt med Steinar Løvrød, for å koordinere med elgjegere.

 

Rypejakt med hund fra 24/9-2022 til og med 23/12-2023

Priser: Pr. døgn kr 150.- uten hund pr felt 
                          kr 250.- med hund. pr felt.

Harejakt med hund fra 1/10-22 til og med 28/2-2023          

Priser: Pr. døgn kr 150.- uten hund pr felt 
                          kr 250.- med hund. pr felt.

 

Det tas forbehold om stopp eller begrensning av jakt, av forvaltningsmessige årsaker.

 


Fordalen Vestre Utmarkslag

(vestsida av Fora)

Stor variert skog og fjellområde.

Kontaktpersoner: Per Ingulf Høen. mob. 918 30 694