Jakt

 Fordalen Østre Utmarkslag

 

(Østsida av Fora)

Området er oppdelt i 4 felt. (Felt 3 og 4 er de som er mest egnet til rype.)

Felt 3 og 4 selges eksklusivt 10. sept til og med 23. sept. Disse periodene er nå solgt, og vi har ikke mer ledig.

Vi regner med at det ikke blir salg av jaktkort etter 23. september på grunn av lite fugl.

 

 

 

 

Harejakt med hund fra 1/11 til og med 28/2 (29/2)

(Se felt 1)

Priser: Pr. døgn kr 100.- uten hund, kr 200.- med hund. pr felt.

 

 

Det tas forbehold om stopp eller begrensning i jakta av forvaltningsmessige årsaker

 

Felt IHare og skogsfuglterreng. Området ligger på Herjåas østside, i Skavlia ikke langt fra Gaula.

Felt IISkogsfuglterreng

Felt IIIRype og skogsfuglterreng Området strekker seg fra Nyvollen og innover ti Lerbekken, opp ca til vannskillet. Rundt 10 000 daa.

Felt IVRype og skogsfuglterreng
Areal: ca. 15 400 daa.
Skogmark ved veien, så fjellterreng.Feltet er mellom Lerbekken og Statsalmenningen, opp til vannskillet. (Se kart ved kortkjøp)

felt_1

  

felt_2_3_4_2010

Kontaktperson: Jens Gunnar Fløttum. tel 72 43 56 67 mob. 918 42 678.

Leie av overnatting finnes i tilknytning til feltene.

 

 Fordalen Vestre Utmarkslag

(vestsida av Fora)

Stor variert skog og fjellområde.

Kontaktpersoner: Hans Martin Hegseth mob. 99770408 og  Per Ingulf Høen. tel 72 43 56 43 mob. 918 30 694