Fordalen

 

BjørkFordalen er en sidedal til Gauldalen. Elva Fora har sitt utspring ved foten av Forolhogna (1332 m.o.h.) i Forolhogna nasjonalpark. Elva tar først en tur innom Holtålen kommune. Den renner så videre inn i Nekjådal statsallmenning i Midtre Gauldal. Etter hvert kommer elva inn på privat grunn, i (det vi til daglig kaller) Fordalen. Fora munner ut i Gaula ved Forsetmoen, midtveis mellom Trondheim og Røros. For å komme inn i Fordalen tar man av fra FV 30 der veien krysser Gaula, ca. 25 km. fra Støren. I Fordalen er det muligheter for fiske, jakt og friluftsliv. Flere grunneierlag er representert i dalen. Innerst i dalen er det seterdrift.

 

 

Fordalen Østre Utmarkslag (FØU) har sitt område på østsida av Fora, helt fra Forosen og opp til Nekjådal statsallmenning. Til sammen ca. 40 000 daa.

Leder: Arnt Egil Aune (mob. 913 96 969)

Kontaktperson for småviltjakt:  Ingen Rypejakt i 2023

                                              Per Jan Morset (mob. 477 56 142)

                                              og Håvard Gjersvold (mob. 413 18 265)

 

Fordalen Vestre Utmarkslag har sitt område på vestsiden av Fora (FVU)

Leder: 

Leiv Foroden (mob. 99 50 50 17) kan også kontaktes

 

FORDALSVEIEN har fått egen fane på sidene våre. Se også Facebooksiden for Fordalsvegen.

Fordalsvegen har automatisk bom med skilt gjenkjenning, se youpark.no.

 

Leie hytte ? Mere info kommer senere.

 

Velkommen til Fordalen!