Jakt


Jakt

 Jakt i Fordalen Østre Utmarkslag

Bildet er fjernet.

Kart over Fordalen Østre Utmarkslag.pdf

Området er oppdelt i 4 felt. (Felt 3 og 4 er de som er mest egnet til rype.)

Leie av overnatting finnes i tilknytning til feltene.

 

Felt I: Hare og skogsfuglterreng. Området ligger på Herjåas østside, i Skavlia ikke langt fra Gaula.

Felt II: Skogsfuglterreng, hare og rype. Feltet går fra Volla/Nyvolllen/Tovåsen langs vannskille fram til Morset

Felt III: Rype og skogsfuglterreng Området strekker seg fra Nyvollen og innover til Lerbekken,
            opp ca til vannskillet. Rundt 10 000 daa.

Felt IV: Rype og skogsfuglterreng Areal: ca. 15 400 daa. Skogmark ved veien, så fjellterreng. Feltet
            er mellom Lerbekken, Statsalmenningen og opp til vannskillet.

Salg av jakt administreres av Per Jan Morset mob. 477 56 142 og Håvard Gjersvold mob. 413 18 265

 

Rypejakt, ingen rypejakt resten av 2023

Felt 3 og 4 selges eksklusivt 10. til og med 23. september 2022. Elgjakt i perioden 24. oktober til 1. oktober. Disse periodene er nå solgt.
Dagskort selges fra og med 2. oktober 2023. Ta kontakt med , for å koordinere med elgjegere.

 

Ingen Rypejakt med hund fra 24/9-2022 til og med 23/12-2023

Priser: Pr. døgn kr 150.- uten hund pr felt 
                          kr 250.- med hund. pr felt.

Harejakt med hund fra 1/10-22 til og med 28/2-2023          

Priser: Pr. døgn kr 150.- uten hund pr felt 
                          kr 250.- med hund. pr felt.

 

Det tas forbehold om stopp eller begrensning av jakt, av forvaltningsmessige årsaker.

 

Fordalen Vestre Utmarkslag

(vestsida av Fora)

Stor variert skog og fjellområde.

Kontaktpersoner: Per Ingulf Høen. mob. 918 30 694